ŽUPANIJA / SLUNJ

POD POVEĆALOM

Revizija pročešljala poslovanje Turističke zajednice grada Slunja, propusti utvrđeni gotovo na svim granama poslovanja – trese li se stolica direktoru Smrzliću?

Revizija pročešljala poslovanje Turističke zajednice grada Slunja, propusti utvrđeni gotovo na svim granama poslovanja – trese li se stolica direktoru Smrzliću?

Nalaz Državnog ureda za reviziju sveden je pod zaključak kako se ne može ocijeniti opravdanost korištenja sredstava niti se ne može potvrditi da je određeni trošak uistinu nastao

Turistička zajednica grada Slunja „pala“ je na provedenoj reviziji poslovanja. Naime, državni Ured za reviziju utvrdio je nepravilnosti i propuste na gotovo svim područjima koje su bile predmet nalaza za 2019. godinu, što je ujedno utjecalo na izražavanje uvjetnog mišljenja.

To je ujedno i pozadina takozvanog sukoba predstavnika gradske uprave i predsjednika TZ grada Slunja koji se dogodio na predzadnjoj sjednici Gradskog vijeća prilikom usvajanja godišnjeg financijskog izvještaja o čemu je KAportal već izvještavao. Oporbeni vijećnik Željko Lustig iz Domovinskog pokreta pitao je zašto na dnevni red sjednica nije stigao i nalaz revizije, a ona je pak pokazala mnogo toga. KAportal donosi pregled nalaza revizije koja je provedena od 4. studenog 2020. do 15. srpnja 2021. godine.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Krenimo redom, Državni ured za reviziju utvrdio je kako TZ grada Slunja ima ustrojen dnevnik, glavnu knjigu i pomoćne knjige, ali ne i evidenciju putnih  naloga, iako je u 2019. ispostavljeno 30 putnih naloga. Nadalje, glavna knjiga za 2019. nije zaključena na način da se onemogući izmjena pojedinih ili svih dijelova ili listova glavne knjige i da je glavnu knjigu moguće u svakom trenutku otisnuti na papir.

Knjigovodstvene isprave, kao što su računi dobavljača, blagajnički izvještaji, uplatnice i isplatnice, na temelju kojih je obavljeno evidentiranje poslovnih događaja u poslovne knjige, u većini slučajeva nisu prethodno ovjerene i kontrolirane. Također i blagajnički izvještaji, uplatnice i isplatnice nisu likvidirani, kontrolirani i ovjereni te na isplatnicama nije navedena svrha isplate, a prilozi uz blagajničke isplatnice nisu ni ovjereni.

S druge strane, rashodi za službena putovanja ostvareni su u iznosu od 29.318 kuna, a evidentirani su na temelju putnih naloga koji ne sadrže izvješća o obavljenim poslovima. Ista priča i s rashodima za reprezentaciju, koji su ostvareni u iznosu od 127.092 kuna, a plaćanja su obavljena na temelju ispostavljenih računa s naznakom vrste, količine i jedinične cijene nabavljene robe ili obavljene usluge, ali ne i naznaku poslovnog događaja u vezi s kojim su nastali i osobe koje su ugošćene, pa se time ne može ocijeniti opravdanost korištenja sredstava.

Propusta, tvrde revizori, ima i u okviru rashoda za naknade po ugovorima o djelu u iznosu od 35.131 kuna i ugovorima o autorskom djelu u iznosu od 5.165 kuna, no uz obračun naknade za obavljene poslove nije priložena dokumentacija s podacima o vremenu, vrsti i količini obavljenih poslova te se ne može potvrditi da je poslovni događaj stvarno nastao.

Turistička zajednica nije poduzimala ni mjere za naplatu potraživanja kako ne bi nastupila zastara, kao ni vrijednosno usklađenje i otpis zasterjelih potraživanja, koje samim time utječu i na veće obveze plaćanja poreza na dobit. Utvrđeni su i prijepori u podacima iskazanima u financijskim izvještajima, koji nisu istovjetni podacima evidentiranima u poslovnim knjigama.

Primjerice, ukupni rashodi evidentirani su u glavnoj knjizi u iznosu od 2.366.540 kuna, a u financijskim izvještajima iskazani su u iznosu od 2.365.530 kuna. U glavnoj knjizi su na računima obveza evidentirane pretplate poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu od 13.454 kuna, a u financijskim izvještajima iskazana su potraživanja za navedene poreze u iznosu od 13.454 kuna.

U izvještaju o prihodima i rashodima za 2019. iskazan je višak prihoda za 2019. u iznosu od 376.581 kuna, obveza poreza na dobit u iznosu od 24.583 kuna i višak prihoda koji se prenosi u sljedeće razdoblje u iznosu od 351.998 kuna. Dok je u prethodnoj godini iskazan višak prihoda koji se prenosi u sljedeće razdoblje u iznosu od 203.518 kuna, no u tekućoj godini nije iskazan kao preneseni višak iz prethodne godine, nego kao izvori vlasništva, iako Skupština Turističke zajednice nije donijela odluku o raspodjeli rezultata poslovanja, kao što nije ni razmatrala ni prihvatila financijske izvještaje za 2019. godinu.

Je li samo riječ o aljkavom poslu ili pak nekompetentnosti onog koji je radio, u potpunosti je svejedno. Na području djelovanja jedne od perjanice kontinentalnog turizma u Karlovačkoj županiji bačena je mrlja. Svjesni su toga i u Gradu Slunju ali i Gradskom vijeću koji su direktora na koncu i postavili na tu funkciju. Što slijedi nakon toga, hoće li gradska uprava pozvati na odgovornost direktora Dragana Smrzlića ili će se za cijeli slučaj zainteresirati nadležne institucije, po svemu sudeći ne bi trebalo dugo čekati. 

Izdvojeno


Reci što misliš!