KAportal U Karlovačkoj županiji od ulaska u EU gradovi, tvrtke, udruge... ugovorili 149 projekata i dobili više od 51 milijun eura - ipak, manje nego mnogi drugi | Karlovački informativni web portal

U Karlovačkoj županiji od ulaska u EU gradovi, tvrtke, udruge… ugovorili 149 projekata i dobili više od 51 milijun eura – ipak, manje nego mnogi drugi

Aquatika je među najvećim EU projektima realiziranim u Karlovačkoj županiji

Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, 2010. pa do prošle godine u Karlovačkoj županiji privatne i državne tvrtke, gradovi, općine, Županija, udruge… ugovorili su 149 projekata, koji su iz EU sredstava financirani s 51,083.746 eura.

Iako ne izgleda loše, Pregled ugovorenih EU projekata u RH, što ga je objavio portal Udruge gradova, pokazuje da je Karlovačka županija po broju ugovornih projekata i ugovorenim europskim sredstvima, od 20 županija i Grada Zagreba, među onima je koje su mogućnost povlačenja europskog novca u osam godina najmanje iskoristile.

Po broju projekata je na 14. mjestu, iza sebe je ostavila 7 županija, od kojih je posljednja Ličko-senjska s 55 ugovornih projekata, a predzadnja Dubrovačko-neretvanska s 91, inače jedine dvije županije u zemlji koje su ugovorile dvoznamenkasti broj projekata. Prvi je Grad Zagreb, s 1.070, dok je Primorsko-goranska županija na drugom mjestu, s 354 ugovorena projekata.

Grad Zagreb, naravno, prednjači i po ukupno ugovorenim EU sredstvima, s više od 2,1 milijarde eura, dok je na 2. mjestu Osječko-baranjska županija, s nešto više od 210 milijuna eura. Karlovačka županija je na 16. mjestu, s već spomenutih više od 51 milijun eura, dok je posljednja od županija Ličko-senjska koja je ugovorila 24,3 milijuna eura iz EU.

Od spomenutih projekata u Karlovačkoj županiji, iz Karlovca  je 69, Ozlja 17, Duge Rese, Ogulina, Slunja i Barilovića po 9, Vojnića 5, Draganića, Ribnika i Žakanja po 3, Cetingrada, Josipdola, Kamanja, Lasinje po 2, te Bosiljeva, Krnjaka, Netretića, Rakovice i Saborskog po 1.

  • KAportal.hr

     

     

  • Odgovori