AKTUALNO / VIJESTI

PRIHODI&RASHODI

Pred vijećnicima Županijske skupštine danas prijedlog proračuna za 2023. godinu, prvi put u eurima

Pred vijećnicima Županijske skupštine danas prijedlog proračuna za 2023. godinu, prvi put u eurima

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 173.000.000,00 eura. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene koji se planiraju u iznosu od 90.132.863,00 eura.

Vijećnici Skupštine Karlovačke županije danas će raspravljati o prijedlogu proračuna za 2023. godinu koji je po prvi put iskazan u eurima koji su nam od prvog dana nove godine i službena valuta u Hrvatskoj.

Prihod Karlovačke županije (bez proračunskih korisnika) u 2023. godini planiran je na iznos od 32.138.991,00 eura. Prihodi od poreza planiraju se u iznosu od 9.742.000,00 eura, od poreza na dohotka 8.927.000,00 eura, porez na cestovna motorna vozila planira se u iznosu od 770.000,00 eura.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 17.665.717,00 eura koje Županija planira ostvariti od resornih ministarstava i fondova. Karakter pomoći imaju i sredstva izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi koje se planiraju u iznosu od 7.562.410,00 eura.

Planirani prihodi proračunskih korisnika (bez Karlovačke županije) u 2023. godini iznose 140.861.009,00 eura. U strukturi prihoda proračunskih korisnika najznačajnije su zastupljena sredstva HZZO-a (65.515.425,00 eura – s uključenim viškom) koja su namijenjena financiranju redovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, među kojima se najviše planira kod OB Karlovac – 31.455.305,00 eura, Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin – 10.458.600,00 eura, Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa - 4.821.012,00 eura, Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije - 4.834.879,00 eura.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 173.000.000,00 eura. Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene koji se planiraju u iznosu od 90.132.863,00 eura. 

- Ova grupa rashoda odnosi se na plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene u upravnim tijelima Županije kao jedinice regionalne samouprave, proračunskih korisnika u zdravstvu, školstvu, Javnim ustanovama u vlasništvu Karlovačke županije, Domu za starije i nemoćne „Sv. Antun“ Karlovac i Županijskom vijeću srpske nacionalne manjine. Ova sredstva čine 58,82% rashoda poslovanja, odnosno 52,10% ukupnih rashoda proračuna, pojašnjavaju izrađivači prijedloga. 

Inače, proračun Karlovačke županije za 2023. godinu planira prijenos neutrošenih sredstava u iznosu od 4.260.000,00 eura, dok proračunski korisnici planiraju manjak prihoda u iznosu od 6.653.637,00 eura, čemu najviše pridonosi manjak OB Karlovac i Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa.

Izdvojeno


Reci što misliš!