VIJESTI / KARLOVAC

REAGIRALI ARHITEKTI

"Šaka u oko"? Stambena zgrada koja niče iznad Grabrika opasana je ogromnim potpornim zidom koji izgleda kao bunker, arhitekti: Ovo je protivno GUP-u

U GUP-u stoji i odredba da je najveća dozvoljena visina potpornog zida dva metra, te da je u slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada isti potrebno izvesti u terasama

Je li potporni zid - betonska grdosija koji je izgrađen na Švarči s pogledom na karlovačku gradsku četvrt Grabrik u skladu s važećim odredbama Generalnog urbanističkog plana Grada Karlovca, pitaju se u Društvu arhitekata, građevinara i geodeta Karlovca.

Potporni zid okružuje novu stambenu zgradu u izgradnji i očigledno je viši od same troetažne građevine, a kako se je uklopio u planske odredbe i dobio građevinsku dokumentaciju za karlovačke arhitekte je - misterij.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Odredbe GUP-a

- Prema važećem GUP-u grada Karlovca, Članak 48. određen je način izgradnje potpornih zidova odnosno parternog uređenja, napisali su na svojoj FB stranici članovi DAGGK-a te pojasnili da teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se ne promijeni prirodno otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta odnosno susjednih građevina.

U GUP-u stoji i odredba da je najveća dozvoljena visina potpornog zida dva metra, te da je u slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada isti potrebno izvesti u terasama - s horizontalnom udaljenošću zidova od min 1,5 metar, a teren svake terase ozeleniti. 

Arhitekti čak tumače da je člankom 111. utvrđeno da je za zaštitu dijelova prirode, odnosno kao planska mjera određena zaštita “šetnice Udbinja” kao perivojne površine (parkovna arhitektura) od iznimne vrijednosti za Grad.

No tamo se gradi nešto što itekako bode oči svih prolaznika, a već su krenuli i komentari da toliko betona nije potrošeno ni u Černobilu, a zanimljiva je i rasprava na FB stranici DAGGK-a koji se o ovog građevini prvi i očitovao. Naime, potporni zid je ogroman i izgleda kao utvrda a ne "podest" za stambenu zgradu. 

Nadzorni arhitekt: Potporni zid nije dio projekta zgrada

Ovlašteni nadzorni arhitekt Nenad Bijelić rekao nam je da se radi o tri zgrade, kućama u nizu, te da on vrši nadzor samo za njih, a ne za potporni zid. Tko je izgradio ovakav potporni zid i je li uopće izgrađen legalno i na čijoj parceli, kaže da ne zna. Upit smo poslali i Gradu Karlovcu koji je izdao građevinsku dozvolu za zgrade, pa pretpostavljamo da bi oni trebali znati tko je izgradio potporni zid koji bode oči i je li uopće legalan ovako izveden. Međutim, još nismo dobili odgovor pa se nadamo da će se uskoro i oni očitovati.

Karlovački građevinar i politički aktivist Davor Petračić je ovu novu situaciju samo kratko komentirao rekavši kako je u Karlovcu sve moguće, kao i da smo u brojnim primjerima vidjeli kako se krši Generalni urbanistički plan.

Izdvojeno


Reci što misliš!