ŽUPANIJA / OPĆINE

NOVI VRTIĆ

U općini Bosiljevo ustrojen predškolski odgoj u sklopu Područne škole

U općini Bosiljevo ustrojen predškolski odgoj u sklopu Područne škole

Novi vrtić u sklopu PŠ Bosiljevo pohađat će 14 mališana, čiji će boravak sufinancirati Općina Bosiljevu u iznosu do 1 600 kuna po dijetetu.

U cilju jačanja demografskih kretanja na području Karlovačke županije, osnaživanja općina i ruralnih krajeva, a sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju, Karlovačka županija 2019. godine pokrenula je postupak ustroja jedinica za provođenje programa odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi od 3. godine života do polaska u školu u općinama, odnosno školama u kojima vrtić dotad nije bio ustrojen. Tako su u suradnji Županije, matičnih škola i Općina u posljednjih godinu dana ustrojeni vrtići pri školama u Tounju, Lasinji, Saborskom i Cetingradu, a od sada i u Bosiljevu.

U novoosnovanom vrtiću pri Područnoj školi Bosiljevo upisano je 12 djece u cjelodnevnom programu i dvoje djece u predškoli u jedan mješovitoj odgojno-obrazovnoj skupini. Za ostvarivanje ovog programa Županija je osigurala odgovarajuće prostorne, materijalne i kadrovske uvjete u iznosu od 60 tisuća kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financiralo izgradnju škole i dio opreme za vrtić, dok je Općina je uložila gotovo 100 tisuća kuna u uređenje,  opremu, plaće odgojitelja, prehranu, zdrav. voditelja, obradu rublja. Ekonomska cijena vrtića iznosi 2 450 kuna, od čega Općina sufinancira troškove u iznosu od 1 600 kuna po djetetu, a roditelji preostali iznos od 850 kuna. 

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Iz Karlovačke županije napominju kako je u budućem razdoblju planirana dogradnja škole za potrebe proširenja školske kuhinje, uređenje dječjeg igrališta za koje Općina već ima pripremljen glavni projekt, te izgradnja školske sportske dvorane, za što će Županija participirati u izradi projektne dokumentacije.

Izdvojeno


Reci što misliš!