KAportal Grad Karlovac javne natječaje objavljuje, ali radna mjesta popunjava i bez njih - ako stiže zaposlenik iz državne ili gradske institucije, ne treba ih | Karlovački informativni web portal

Grad Karlovac javne natječaje objavljuje, ali radna mjesta popunjava i bez njih – ako stiže zaposlenik iz državne ili gradske institucije, ne treba ih

Iako redovito objavljuje javne natječaje za radna mjesta, kao i odluke o tome tko je zaposlen ili da je natječaj poništen, Grad Karlovac zapošljava i mimo natječaja – jer za “dolaske” iz državnih tijela ili upravnih tijela lokalne jedinice po zakonu ih ne mora provoditi.

Dok po gradskim kuloarima kruže priče da se zapošljavanjima vraćaju dugovi za kojekakve usluge pa i one donatorske, iz Grada, odgovarajući na naš upit o zapošljavanju savjetnika za provedbu ITU mehanizma usprkos poništenom natječaju, kažu da je natječaj poništen “jer nije bilo prijavljenih kandidata ili su odustali u tijeku provođenja natječajnog postupka”.

– Na radne odnose u lokalnoj samoupravi primjenjuje se Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Člankom 18. je propisano kada se natječaj ne provodi. Citiram stavak 2.: „Natječaj se ne provodi u slučaju prijma u službu osobe zaposlene u državnom tijelu, pravnoj osobi s javnim ovlastima ili upravnom tijelu iste ili druge lokalne jedinice.“, stavak 3. citiram: „ Prijam u službu iz stavka 2. ovog članka provodi se na temelju pisanog sporazuma između pročelnika upravnog tijela u koje se osoba prima u službu i pročelnika upravnog tijela, odnosno čelnika državnog tijela ili ovlaštenog predstavnika pravne osobe u kojoj je osoba do tada radila, uz njezin prethodni pristanak, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano“, pojašnjavaju iz Grada.

Stoga su s 1. kolovozom mjesto višeg savjetnika za provedbu ITU mehanizma popunili dosadašnjom zaposlenicom Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji, a “postupak prijma je odrađen sukladno zakonu”.

Ovo je prvo takvo zapošljavanje ove godine jer “do 31.7. nije bilo prijma u tijela Grada Karlovca temeljem citiranih odredbi Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi”.

  • Osim natječaja za pročelnike, Grad trenutno ima objavljen i natječaj kojim traži referenta za poslove pisarnice. U dva, za koje su prijave odavno istekle, još nije objavio tko je izabran. Za ostale prije njih jest, osim ako stoji napomena da je natječaj poništen.

    KAportal.hr

  • Odgovori