PROMO

OVO JE BITNO!

Mobilno reciklažno dvorište Čistoće ponovo je na terenu! Pogledajte raspored i uputu za razvrstavanje otpada

Mobilno reciklažno dvorište Čistoće ponovo je na terenu! Pogledajte raspored i uputu za razvrstavanje otpada

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 7 do 15 sati. Na dane blagdana reciklažna dvorišta ne rade.

Iz karlovačkog gradskog poduzeća Čistoća javljaju da je mobilno reciklažno dvorište od idućeg tjedna ponovo na terenu. Pogledajte raspored.

U ponedjeljak, 06. veljače prvo će biti na raspolaganju građanima iz naselja s područja MO Mahično – Tuškani, a potom isti dan građanima iz MO Pokupska dolina.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

U utorak, 07. veljače opasni i neopasni otpad moći će u mobilno reciklažno dvorište odložiti građani iz MO Rečica, a potom isti dan ono prelazi u MO Šišljavić.

U srijedu, 08. veljače bit će na raspolaganju građanima iz naselja s područja MO Zadobarje, a nakon toga, također u srijedu, i građanima s područja MO Gornje Stative.

U četvrtak, 09. veljače mobilno reciklažno dvorište prvo će biti na području MO Tušilović, a potom prelazi na područje MO Cerovac Vukmanićki.

Detaljan raspored s lokacijama i satnicom od kad do kad je u pojedinom mjesnom odboru na: www.cistocaka.hr

Podsjećamo, u mobilno reciklažno dvorište građani mogu odložiti manje količine opasnog i neopasnog otpada i to:

neopasnog otpada (ambalaža od papira i kartona, papir i karton, staklo, ambalaža od plastike, plastika, stiropor, tekstil, gume, ambalaža od metala (limenke), obojeni metali, metali, stari lijekovi, jestiva ulja i masti, deterdženti,) kao i

opasnog otpada (boje i lakovi, ambalaža onečišćena opasnim tvarima, baterije i akumulatori, fluorescentne cijevi, medicinski otpad, pesticidi, prazni spremnici pod tlakom, otapala, kiseline, lužine, otpadni antifriz, električna i elektronička oprema).

Ukoliko građani s navedenih područja neće biti u mogućnosti odložiti otpad u mobilno reciklažno dvorište u vrijeme predviđeno rasporedom, opasni i neopasni otpad uvijek mogu odložiti u jedno od dva reciklažna dvorišta: na Ilovcu i na Maloj Švarči.

Radno vrijeme reciklažnih dvorišta: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 20 sati te subotom od 7 do 15 sati. Na dane blagdana reciklažna dvorišta ne rade.

Izdvojeno


Reci što misliš!