ŽUPANIJA / OPĆINE

DOKUMENTACIJA U IZRADI

Hrvatske ceste pozivaju vlasnike zemljišta uz državnu cestu D-6 u Žakanju, Ribniku i Netretiću - projektira se obnova cijele dionice

Hrvatske ceste pozivaju vlasnike zemljišta uz državnu cestu D-6 u Žakanju, Ribniku i Netretiću - projektira se obnova cijele dionice
Državna cesta D-6 u Netretiću

Od 15. ožujka, Hrvatske ceste d.o.o. provode postupak obilježavanja granica zemljišta na kojem je izvedena državna cesta DC6 u mjestima Žakanje, Ribnik i Netretić.

Hrvatske ceste uputile su javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta - državna cesta.

Naime, kao što je KAportal već izvještavao, u tijeku je projektiranje kompletne obnove i ishođenja lokacijske i građevinske dozvole za trasu dionice DC6 od Jurovskog Broda do Netretića, s izvođenjem pješačkih staza u naseljima Jurovski Brod, Žakanje, Ribnik i Netretić.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Stoga iz Hrvatskih cesta upućuju nositeljima prava na katastarskim česticama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena državna cesta DC6, točnije na dijelu dionice GP Jurovski Brod –Žakanje -Ribnik –Netretić, u katastarskim općinama Jurovo, Bubnjarci, Žakanje, Ribnik, Lipnik, Griče, Modruš Potok, Vinski Vrh i Brajakovo Brdo da će Hrvatske ceste d.o.o. kao upravitelj započeti s postupkom evidentiranja javne ceste - državne ceste u katastru i zemljišnoj knjizi.

- Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama temeljem kojeg se javne ceste evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske s pravom upravljanja Hrvatske ceste d.o.o. Radovi počinju 15. ožujka 2021. godine i od toga datuma Hrvatske ceste d.o.o. započinju s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena državna cesta u suradnji s ovlaštenim inženjerom iz tvrtke Projektni biro P45 d.o.o. Zagreb, poručuju iz HC-a.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s navedenom državnom cestom DC6 mogu izvršiti uvid u geodetske elaborate izvedenog stanja javnih cesta - državnih cesta, 23. travnja 2021. godine prema sljedećem rasporedu:

Jurovo,Bubnjarci, Žakanje u prostorijama Općine Žakanje, od 9.00 do 11.00 sati;
Ribnik, Lipnik, Griče u prostorijama DVD-a Ribnik, od 12.00 do 14.00 sati;  
Modruš Potok, Vinski Vrh, Brajakovo Brdo u prostorijama općine Netretić, od 14.30 do 16.30 sati.

Izdvojeno


Reci što misliš!