KOLUMNE / 7 DANA NA 4 RIJEKE

7 DANA NA 4 RIJEKE: Gradsko vijeće prihvatilo Operativni plan KŠZ-a, dokument od izuzetne važnosti za razvoj sporta

7 DANA NA 4 RIJEKE: Gradsko vijeće prihvatilo Operativni plan
KŠZ-a, dokument od izuzetne važnosti za razvoj sporta

IZVJEŠĆE KŠZ ZA 2017. GODINU

Gradsko vijeće Karlovca je na posljednjoj sjednici održanoj prije tjedan dana prihvatilo Izvješće o radu Karlovačke športske zajednice za 2017. godinu. U zaključku izvješća konstatira se da je prošle godine zabilježen oporavak sporta financijskom i rezultatskom smislu a KŠZ je uspjela ostvariti većinu postavljenih ciljeva. Pritom je prioritet bio na stabiliziranje rada klubova u organizacijskom smislu što je, pak, rezultiralo povećanju mladih u sportu i organizaciju rekreativnih sadržaja. Karlovačka športska zajednica procjenjuje da će se veći pomak u radu s mlađim uzrastima dogoditi prelaskom rada škola u jednu smjenu kojom prigodom bi se oslobodilo puno termina u poslijepodnevnim satima za treninge najmlađih a izbjegli sada nepopularno treniranje u kasnim večernjim satima koji bi se moglo ustupiti za rekreaciju građana. Pomoć klubovima učinjena je kroz program financiranja liječničkih pregleda i programom stipendiranja perspektivnih i vrhunskih sportaša. KŠZ je pomogla i u organizaciji projekata namijenjenih rekreativnim skupinama građana.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Rad članica Karlovačke športske zajednice u 2017. godini financiran je u iznosu od 7. 091 milijun kuna od čega 93% ili 6.996 milijuna kuna iz Gradskog proračuna, 335.000 kuna iz sredstava Zajednice sportova Karlovačke županije, te 110.000 kuna je prihod od donacije Hrvatskog olimpijskog odbora itd.

Na istoj sjednici Gradskog vijeća usvojen je i Operativni plan KŠZ-a za razdoblje od 2018. – 2020. godine. taj je dokument izuzetno važan za razvoj karlovačkog sporta jer Strategiju razvoja KA-sporta koje je ranije već usvojena a pripremljena je u skladu za zakonom o športu, Strategijom razvoja hrvatskog sporta te Bijelom knjigom o sportu Europske komisije.

Misija KŠZ kroz provedbu Strategije je osigurati adekvatne i pristupačne objekte te stručne kadrove koji će omogućiti dugoročni i održivi razvitak vrhunskih sportaša, sportskih i rekreacijskih aktivnosti za sve građane. Vizija pak, do 2020. godine vidi Karlovac kao grad u kojem će barem 30% građana biti uključeno u sportske aktivnosti koja će kroz razvijenu ponudu rekreativnih sadržaja poboljšati kvalitetu život građana, a turistički potencijali grada trebali bi biti razvijeni i kroz sportske aktivnosti, dok bi održivi razvoja sporta trebao biti osiguran primjerenim objektima i stručnim kadrovima.

PRIMJENA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU NA SPORTSKE UDRUGE

Određene dileme koje su postojale oko primjene Zakona o pružanju usluga u turizmu na sportske udruge a uslijedile su nakon mišljenja Ministarstva turizma od 20. ožujka 2018. godine pod nazivom: Sportska udruga i pripreme za sportaše, kao i same odredbe članaka 62.,68. i dr. iz Zakona o pružanju usluga u turizmu, konačno su razjašnjenje.

Kako primjena ovog Zakona ne bi otežala poslovanje sportskih udruga i uzrokovala dodatne troškove u organizaciji priprema i natjecanja HOO se založio da se utvrdi odgovarajuće mišljenje Ministarstva turizma u odnosu na primjenu navedenog Zakona.

HOO je u dopisu

Ministarstvu turizma napomenu da putovanje članova sportske udruge u svrhu obavljanja zadaća na pripremama i natjecanju, ima značaj službenog putovanja u svrhu izvršenja djelatnosti sportske udruge, neovisno o tome da li se radi o Hrvatskom olimpijskom odboru, nacionalnom sportskom savezu ili sportskom klubu. Svaki od ovih pravnih osoba u sustavu sporta ima svoju točno utvrđenu sportsku djelatnost i kada se organiziraju pripreme ili odlazak na natjecanje, to nije izlet, već je to putovanje radi obavljanja posla, određene zadaće sportske udruge u sportskoj djelatnosti u sustavu sporta Republike Hrvatske. Kada putuju sportaši na pripreme i natjecanje razvidni je da se ne radi o turističkom poslovanju, jer se za putovanje i sudjelovanje na pripremama ili natjecanju sredstva osiguravaju od strane sportske udruge, u pretežnoj mjeri kao realizacija programa javnih potreba u sportu na državnoj, županijskoj ili lokalnoj razini, sukladno odredbama Zakona o sportu, za što se sredstva u pravilu osiguravaju iz Državnog proračuna ili proračuna na županijskoj ili lokalnoj razini, a u određenoj mjeri i iz vlastitih sredstava sportske udruge. Sredstva za organizaciju putovanja dio su troškova priprema ili natjecanja, ne tereti sportaše osobno, već troškove realizacije programa sportske udruge, što potvrđuje da se radi o službenom putu, a ne paket aranžmanu ili izletu.

Sukladno navedenom dostavljeno je mišljenje Ministarstva od 11. travnja 2018. godine: „Ministarstvo turizma navodi da odlazak sportaša, članova športskih udruga na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini na pripreme i natjecanja u organizaciji HOO-a, nacionalnih sportskih saveza ili sportskih klubova, koji je financirana od strane HOO-a, nacionalnih sportskih saveza ili sportskih udruga nije paket aranžman u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu, s obzirom da su putovanja dio pripreme ili natjecanja sportaša kojim isti izvršavaju djelatnost sportskih udruga, saveza ili HOO-a, niti su sportaši putnici u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu. Sukladno navedenom sportske udruge u obavljanju svoje osnovne zadaće provedbe programa priprema i natjecanja ne podliježu obvezama Zakona o pružanju usluga u turizmu, te imajući u vidu mišljenje Ministarstva turizma, koje se nalazi u prilogu, obavještavamo sve članove HOO-a o ovom mišljenju, s preporukom da o istom izvijeste svoje članice.“ (izvor HOO)

Izdvojeno


Reci što misliš!