ŽUPANIJA / OGULIN

ŽUC SE SNAŠAO

Most u Lomostu pred rušenjem – gradonačelnik Domitrović još jednom ukazao na financijski teret Grada koji je došao s prekategorizacijom javnih cesta

Most u Lomostu pred rušenjem – gradonačelnik Domitrović još jednom ukazao na financijski teret Grada koji je došao s prekategorizacijom javnih cesta

Prekategorizacijom javnih cesta, Gradu Ogulinu u nadležnost je predano pet cesta koje su u izrazito lošem stanju i novi financijski teret, a time ujedno daju odgovor na pitanje zašto ova ili ona ulica nisu pokrpane ili asfaltirane

Nakon sporne nenajavljene prekategorizacije javnih cesta od strane ŽUC-a, u nadležnosti Grada Ogulina ušlo je dodatnih pet cesta. Među njima, kako pojašnjava gradonačelnik Dalibor Domitrović, tada je Gradu predan i most u Lomostu, koji je zbog neodržavanja, u toliko lošem stanju da ga treba srušiti. I nije da ŽUC nije imao saznanja u kakvom se stanju nalazi koja prometnica, pa tako i ovaj most, jer je još prije primopredaje promet mostom bio ograničen na 20 t. No, to očito nije bilo bitno niti onda, a još manje sada. 

Nakon primopredaje Grad je naručio novi pregled te su prema riječima gradonačelnika Domitrovića, utvrđena dodatna oštećenja, koja su zahtjevala da se težina vozila na mostu smanji na 3,5 tone uz postavljanje rubnih nosača do izgradnje novog mosta. Shodne tome, postavljena je i nova prometna regulacija kojom se kamionski promet preusmjerava kroz Bolničku ulicu, a prijelaz preko mosta u Lomostu, do izgradnje novog je dozvoljen samo osobnim automobilima.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Računica sanacije mosta je sljedeća - podupiranje mosta koštat će 90 tisuća kuna, troškovi uklanjanja postojećeg i izgradnja novog mosta procijenjeni su na 2 milijuna kuna. Iako se ŽUC  pravdao kako je rezultat ove prekategorizacije javnih cesta bila nužna zbog nedostatak financijskih sredstava, no imali i tih novaca lokalna samouprava, to izgleda nitko nije pitao.

Prema riječima gradonačelnika Domitrovića, za održavanje komunalne infrastrukture, od komunalne naknade, komunalnog doprinosa i šumskog doprinosa, Grad Ogulin uprihodi 7,5 milijuna kuna godišnje. Javna rasvjeta, zimska služba, čišćenje i košnja javnih površina koštaju 4,5 milijuna kuna, tako da za održavanje cesta preostaje 3 milijuna kuna.

- Od tih preostalih 3 milijuna kuna za rušenje i izgradnju novog mosta u Lomostu trebat će 2 milijuna kuna, što znači da za održavanje svih ostalih prometnica koje su u nadležnosti Grada Ogulina preostaje samo 1 milijun kuna, kazao je Domitrović.

No, uz to ne treba zaboravit, Ogulin se nalazi u brdsko-planinskom području pa nakon svake zime treba popravljati ceste.

- Za milijun kuna, koliko je preostalo nakon gornje kalkulacije, može se asfaltirati nešto više od 3 kilometra cesta ili pokrpati oko 15 kilometara cesta. Obzirom da se u nadležnosti Grada Ogulina nalazi 340 kilometara cesta, uključujući i 5 "izraubanih" koje su mu nedavno prebačene sa ŽUC-a, raspoloživim sredstvima se, u najboljem slučaju, može popraviti 5 posto cesta kojima upravlja Grad Ogulin, kazao je Domitrović, dodajući pritom kako je ovo zoran prikaz koliki financijski teret je Gradu Ogulinu, a time i građanima Ogulina natovaren na leđa i ujedno daje odgovor na pitanje zašto ova ili ona ulica nisu pokrpane ili asfaltirane.

Izdvojeno


Reci što misliš!