VIJESTI / KARLOVAC

DRUŠTVENA HIGIJENA?

Bivši direktor "Karle": Kad se već plaća fiktivan porezni dug, provedite nadzor i nad ostalim županijskim tvrtkama - ovako, to je politički progon i diskreditacija

Bivši direktor

Koliko bi Šegrt morao biti glupi kreten da baš ne želi izdavati račune i platiti PDV koji bi i tako bio osiguran iz proračuna Karlovačke županije, pita se nekadašnji direktor bivše županijske tvrtke.

Porezni obveznici Karlovačke županije platit će 1,4 milijuna kuna poreznog duga na ime nikad plaćenog PDV-a bivše, sad već likvidirane županijske tvrtke Razvojne agencije Karla d.o.o., a upravo je tu odluku prošlog tjedna donijela i Županijska skupština. 

Rasprava na ovu temu bila je duga no zanimljiva jer je javnost doznala neke stvari, poput one da je postojeća javna ustanova - Razvojna agencija KŽ pravna sljednica Karle, kao i da je njezin ravnatelj tek prije nešto manje od mjesec dana saznao da porezni dug uopće postoji. KAportal je, podsjetimo, o tome pisao još početkom siječnja. Nama se, naime, ponovo javio bivši HDZ-ov direktor Karle Viktor Šegrt, a koji iznosi kronologiju kako je uopće do ovakve apsurdne situacije i došlo. S obzirom da nije mogao sudjelovati na sjednici Županijske skupštine poslao nam je "otvoreno pismo" u kojem iznosi puno toga vezano za ovaj slučaj. 

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Zbog velikog interesa javnosti njegov dopis prenosimo u cijelosti...

 - S obzirom na održanu Skupštinu Karlovačke županije na kojoj se spominje razvojna agencija kojoj sam 8 godina bio na čelu te sam iz nje potjeran od strane tadašnjeg župana Damira Jelića, bilo bi kulturno s aspekta društvene higijene da sam bio pozvan da objasnim apsurd i neznanje koje se je dogodilo i koje se događa jer je tema vrlo složena, piše Šegrt.

Također čitajući u članku na KAportalu da sadašnji ravnatelj navodi da nije znao za problem fiktivnog PDV-a (ja navodim fiktivnog će to biti vidljivo u nastavku). ta konstatacija naravno nije istinita s obzirom da je upravo retroaktivni porezni nadzor pokrenut nakon što se je u Javnoj ustanovi regionalnoj razvojnoj agenciji Karlovačke županije, koju sam ja morao po zakonu i osnovati jer je bilo vječno neriješeno pitanje PDV-a u Hrvatskoj zbog kolizije triju zakona, aktiviralo NEPOTROŠENOG I OSTAVLJENOG 215.658,63 kn PRETPOREZA (nema štetne radnje) i započet je retroaktivni porezni nadzor.

Retroaktivni porezni nadzor je započet 30.11.2018. godine (mail u nastavku gdje upozoravam župana o težini situacija no nisam dobivao nikakve povratne informacije) i upravo su tada dvije inspektorice, Belanek i Pavković, došle u Javnu ustanovu razvojnu agencije i mene se je hitno zvalo da dođem isti dan u poreznu s obzirom da sam bio na godišnjem odmoru i nisam znao što se događa i čitavo vrijeme sam obavještavao o tome. Daljnji nadzor je nastavila gospođa Belanek,

Uz to, uvaženi gospodin vijećnik platforme MOŽEMO koji priča o nepravilnosti vođenja razvojne agencije „Karle“ d.o.o. je neosporno priznati financijski stručnjak i koliko imam saznanja, njegova tvrtka vodi računovodstvo i financije nekih gradskih tvrtki gdje je rukovodstvo imalo određenih problema koji su kvalitetno riješeni, pa bi ga ovim putem i zamolio da pokaže kako bi to trebao izgledati račun za provođenje EU projekata dodijeljenih od države s potpisanim Ugovorima s Ministrima u kojima stoji da se ne smije naplaćivati provođenje EU projekata za županiju, gradove i općine jer su razvojne agencije tvrtke od posebnog interesa RH. Ako to uspije, uvaženi vijećnik čije ja znanje u financijama zaista iskreno cijenim, će na taj način pomoći da se provede porezni nadzor nad svim tvrtkama u vlasništvu Karlovačke županije i drugih županija koje tako i dalje rade i dodatno pomoći da se napuni proračun naše Domovine.

Kako se je sada morao platiti PDV za provedbu EU projekata na osnovu nečega za što nije bilo osnove, javno ću iznijeti dodatne informacije da se vidi apsurd koji se događa u našoj Domovini.

Prvi slučaj poreznog nadzora koji se dogodio u Hrvatskoj na razvojnoj agenciji, koja je kao i ugašena „Karla“ d.o.o. bila također trgovačko društvo (ukupno je bilo 17 razvojnih agencija osnovanih kao trgovačko društvo i radilo je isto kao i „Karla“ d.o.o. zbog zakonske nedorečenosti i neusklađenosti), je bila Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., za međunarodnu i regionalnu suradnju. Toj razvojnoj agenciji u Slavoniji je proveden porezni nadzor tijekom 2017. godine i u to vrijeme joj je na čelu bio gospodin dr. sc. Stjepan Ribić koji trenutno obnaša funkciju glavnog konzula u Milanu. Nadzor je proveden za izradu tadašnjeg Master plana prometnog razvoja financiranog iz EU novaca i dodijeljenog od strane Ministarstva prometa i tadašnjeg ministra Siniše Hajdaša Dončića, inače vrlo vrijedna i važna strategija koja nam pomaže i danas. Valja napomenuti da su takva sredstva za izradu istih master planova prometa dodijeljena i drugim razvojnim agencijama uključujući i „Karlu“ d.o.o. Naš posao kao razvojne agencije je bio, kao i u svim ostalim projektima koje smo provodili za županije a novac dobili od ministarstva iz EU fondova, da u postupku javne nabave odaberemo izrađivača takvih studija ili edukacija, ovisno za što smo dobili novac, da te izrađivače koji su u tom postupku odabrani platimo dobivenim novcem i naravno na te usluge je jasno plaćen PDV!

Što smo mi kao razvojne agencije mogle fakturirati i zaračunati s PDV-om prema našim osnivačima?

Apsolutno ništa nismo mogli niti fakturirati niti zaračunavati JOŠ JEDAN PDV, s obzirom da je PDV plaćen kada smo plaćali konzultantima usluge a konačno mi smo bili „brzo protočni bojleri“ EU novca sukladno pravilima koja su bila navedena u ugovorima potpisanim sa Ministrima koji su dodjeljivali novac te Zakonu o regionalnom razvoju koji je navodio da radimo posao od općegospodarskog interesa što nije bilo usklađeno sa druga dva zakona – no jeli to problem razvojnih agencija ili moja odgovornost onih koji vode razvojne agencije?

Konkretan problem je bio u tome što su u stalnoj koliziji bila tri Zakona:

- Zakon o regionalnom razvoju – koji je rekao da smo d.o.o. koji rade posao od općegospodarskog interesa

- Zakon o PDV – koji nije priznao gore navedeno iz prvog zakona

- Zakon o trgovačkim društvima – koji također nije priznao gore navedeno iz prvog zakona

U ovom slučaju je stalno bilo nesuglasica oko Zakona o regionalnom razvoju i ova druga dva zakona jer je kao i „Karla“ d.o.o. radilo 17 razvojnih agencija u Hrvatskoj a neke su nastavile raditi na isti način i nakon što su po zakonu morale biti osnovane javne ustanove razvojne agencije no one nisu predmet nadzora a trebale bi biti po ovom slučaju u Karlovačkoj županiji. Naravno, ako smo svi jednaki pred zakonom i imamo zagarantirana jednaka ustavna prava. Ili je u pozadini obračun s pojedincem?!

Kao što sam i rekao ranije, u Osijeku je razvojna agencija radila Master plan prometa kao i „Karla“ d.o.o. te je putem javne nabave odabrala izvođače pa ja nakon izrađenog master plana za svoje županije, uredno kao i „Karla“ d.o.o., platila uslugu plus PDV izrađivačima plana EU novcem dodijeljenog po ugovoru od Ministarstva prometa. Sve se je dodatno kontroliralo i u Ministarstvu!

Za Osijek je preko Osječke razvojne agencije d.o.o. master plan prometa radio:

- Oikon d.o.o. – Institut za primijenjenu ekologiju, INSTITUT IGH d.d., Željezničko projektno društvo d.d. PODIZVODITELJI: VERKEHRPLUS GmbH, Mobilita Evolva d.o.o., Rencon d.o.o.

Za Karlovačku županiju je preko razvojne „Karla“ d.o.o. isti masterplan za Karlovačku županiju radio:

- Mobilita Evolva d.o.o. – za razvoj prometa i prometne infrastrukture, Zrinjevac 17, HR - 10 000 Zagreb i Verkehrplus Prognose, Planung und Strategieberatung GmbH, Elisabethinergasse 27a, A-8020 Graz, Austrija

Kod nas sam ja tada na tom projektu izrade master plana prometa za Karlovačku županiju zaposlio Krunoslava Kralja, sadašnjeg zamjenika ravnatelja, da koordinira izradu jer smo mogli zaposliti jednu osobu po projektu što je u većini projekata predvidiv trošak.

A sada uz to u prilogu objavljujem i izdane račune, koje je na početku poreznog nadzora u Osijeku namjerno izdao gospodin direktor razvojne agencije koja je bila trgovačko društvo dr. sc. Stjepan Ribić da se vidi jeli to moguće, i koji su, gle čuda, odbijeni od strane osnivača i Države jer za to nije bilo kao i u našem slučaju osnove niti mogućnosti!

Moglo se je tada oporezovati „Karlu“ d.o.o zašto nije?

Razlog navođenja ovog slučaja u Osijeku je taj što je baš u to isto vrijeme „Karla“ d.o.o. imala prvi detaljni porezni nadzor za period od 01.01.2015. – 31.07.2016. godine kada je za Karlovačku županiju također izrađivala Master plan prometnog razvoja Karlovačke županije koji je financiran od strane Ministarstva prometa kojem je na tada na čelu bio ministar Hajdaš – Dončić.

Ministar Hajdaš - Dončić je potpisao ugovor sa županom Ivanom Vučićem (link) je tekst o potpisivanju sporazuma o dodjeli sredstava za izradu master plana prometnog razvoja Karlovačke županije) te je „Karli“ d.o.o. dodijelio novac da za Karlovačku županiju i sve gradove i općine napravi isti takav masterplan prometa kao što je dobila i razvojna agencija Osiječko – Baranjske županije u Osijeku.

To znači da su tada inspektorice iz Porezne uprave Karlovac u tom razdoblju mogle kao i inspektorica Nevenka Belanek sada, tražiti da se oporezuje izrada Studija prometnog razvoja Karlovačke županije kao što je tražio nadzor u Osječko – Barajnskoj županiji za njihovu razvojnu agenciju. Ipak one to nisu tražile jer za to nije bilo osnove i one su to shvatile, te nisu smatrale da je trebalo biti fakturirano i oporezovano (u prilogu je i stranica izvješća o radu za 2015. godine koji je bio nadziran).

Izvadak iz nadziranog Izvješća o radu za 2015. godinu u kojem jasno stoji provedba projekta u iznosu od 3.835.200,00 kn a nadzor navodi isporuke u vrijednosti od 93.477,82 kn:

Uz navedene projekte iz Plana rada, u Razvojnoj agenciji su pripremana su 6 poduzetničkih projekata i 7 projektnih prijedloga JLS-ova te jedan iz civilnog sektom. Ukupna vrijednost projektnih prijedloga je 31 mil.kn koji se kandidiraju na natječaje Poduzetničkog impulsa, Ministarstva turizma, Ministarstva branitelja, Ministarstva kulture, ERDF, ESF i dr.

3.5. AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU PROJEKATA

Studija prometnog razvoja Karlovačke županije

Cilj projekta je izrada Studije prometnog razvoja koja če dati rješenje za prometno povezivanje javnim prijevozom uriutar županije, naznačiti mogučnost povezivanja sa susjednim državama i županijama, te tinapredenje teretnog prijevoza.

Sufinanciranje: IPA OP Promet 2007-2013

- proveden je natječaj za voditelja projekta te je zaposlen u Razvojnoj agenciji; provedene su dvije javne nabave te su izabrani izradivač studije i usluga promocije i vidljivosti; potpisan je sporazum o suradnji na izradi studije sa JLS-ovima s područja županije te je uspostavljen Facebook profil Studije - vrijednost projekta: 3.835.200,00 KN

Pa kako je moguće da je porezna u Osijeku to tražila da se oporezuje s fakturom i PDV-om koje niste mogli izdati, a nadzor Porezne uprave u Karlovcu baš u tom istom razdoblju za isti projekt ne utvrđuje takve nepravilnosti a bez problema je mogao. A na kraju to se pak čini kad je tvrtka već u postupku likvidacije.

Podsjetit ću da je taj drugi retroaktivni porezni nadzor pokrenut zbog nepotrošenih i neaktiviranih 215.658,63kn pretporeza (nema štetne radnje) iskazanih u Informacijskom sustavu porezne uprave na dan kada ih je aktivirala novo osnovana Javna ustanova regionalna razvojna agencija Karlovačke županije gdje je navedeno da smo morali zaračunavati PDV i izdavati fakture za EU projekte koje smo radili jednako kao i u prvom poreznom nadzoru kada se to nije dogodilo!

Zaključno:

Na ovaj način je dva puta plaćen PDV. Prvi puta je PDV plaćen izrađivačima usluga iz EU novca odabranima na javnoj nabavi za provedbu EU projekata za što smo ga i dobili od Ministarstva.

Drugi puta je plaćen PDV sada, po provedenom poreznom nadzoru na osnovu faktura koje po ugovorima i zakonu nisu smjele biti niti izdane, niti bi imale osnovu za plaćanje i bile bi fiktivno izdane te zato i nisu bile izdane (slučaj Osijek). U tom slučaju bi to bilo KAZNENO DJELO podložno djelovanju OLAF-a za preprodaju EU novca!

U ovom slučaju se pokazalo da je Zakon o trgovačkim društvima i Zakon o PDV-u iznad Zakona o regionalnom razvoju, tj. da i dalje nisu usklađeni, što donosi mogućnost dodatnih nadzora i oporezivanja EU novca u Republici Hrvatskoj i da „Karla“ d.o.o. nije radila protivno zakonu nego sukladno svom nadređenom Zakonu koji je bio u koliziji sa druga dva Zakona! – Teški apsurd u Hrvatskoj i kako je moguće da se baš ovaj nadzori dogodi nakon što se provelo zakonsko usklađenje da ovakvih problema više ne bude!

Karlovačka županija mora krenuti u tužbu prema nadležnim Ministarstvima koja su dala ugovore u kojima stoji da se ne smiju naplaćivati usluge koje se provode novcem iz EU fondova za gradove, općine i županiju a porezna uprava u Karlovcu je očito dokazala da se moraju. Znači da je „Karla“ d.o.o. radila kao i svih ostalih 16 razvojnih agencija po Zakonu o regionalnom razvoju i Ugovorima potpisanim s Ministrima a samo je kod nje utvrđen neplaćen fiktivni PDV – to nije istina nigdje ga nitko nikada nije platio!

Sada treba pokrenuti retroaktivni i aktivni porezni nadzor nad svim ostalim razvojnim agencijama u Republici Hrvatskoj koje su radile i još uvijek rade na isti način ako smo svi jednaku po Ustavu Republike Hrvatske pred zakonom i pravosuđem.

Kako sam ja bio i ostao čovjek sustava lokalne i regionalne, a tako i državne uprave, na ovaj način nakon ovog slučaja sam postao i jedan od „suradnika“ moje domovine i domovinskih službi te vam mogu dostaviti listu za Karlovačku županiju kao i za druge županije te njihove tvrtke (za koje znam) a koje rade kao uništena „Karla“ d.o.o., da se mogu pokrenuti porezni nadzori.

Ili se to neće pokrenuti….tko zna?

U protivnom, ako se oni ne pokrenu, biti će to nastavak političkog progona i diskreditacije mene osobno što je započeo bivši župan Damir Jelić kada mi je sa svoje pozicije moći župana Karlovačke županije rekao da više neću biti šef tadašnje „Karle“ d.o.o. u svibnju 2018. godine, da moram otići na drugo radno mjesto koje je on odredio i nema veze sa mojom strukom i referencama, te da se ne smije javiti na natječaj za ravnatelja novoosnovane Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. Također to će biti i nastavak progona mene od strane poreznog nadzora na tvrtki u likvidaciji zato jer sam radio po Zakonu i Ugovorima s Ministrima i krenuo u zakonsko usklađenje kako mi je izmijenjeni zakon naložio te su baš tada utvrđene nepravilnosti koje u ranijem nadzoru nisu bile utvrđene.

I za kraj, podsjetit ću, ja sam u „Karli“ d.o.o. ostavio slijedeće financijsko stanje plus gomilu projekata koje je preuzela novo osnovana Javna ustanova regionalna razvojna agencija Karlovačke županije koja je do 01.01.2021. godine također poslovala u sustavu PDV-a pa je valjda i ona po tome trebala izdavati račune za provođenje projekata koje je preuzela:

Regionalnu razvojnu agenciju „Karlu“ d.o.o. sam 2010. godine preuzeo sa – 69.679,00 kn a ostavio sam na dan 31.10.2018. godine 2.244.721,85kn na računu. Taj novac na računu koji sam ostavio je ostao od ušteda i povrata novaca po provedenim EU projektima bez rada na tržištu za što nismo niti bili osnovani pa i s čak ovako dvostruko plaćenim PDV-om suprotno uredbama Vijeća Europe i ugovorima o dodjeli EU sredstava potpisanim s ministrima „Karla“ d.o.o., niti Karlovačka županija ne bi bila oštećena.

Također, čak da je i postojao porezni dug, koji nije stvaran jer je u ovom slučaju PDV dva puta plaćen, ostavio sam dovoljno novca da tvrtka sama snosi taj trošak i da nema nikakve štete.

I još jedno retoričko pitanje: Koliko bi Šegrt morao biti glupi kreten da baš ne želi izdavati račune i platiti PDV koji bi i tako bio osiguran iz proračuna Karlovačke županije te da se četiri godine nakon što je „Karla“ politikom tadašnjeg župana uništena, dopusti da se maltretira on i njegova obitelj... Vjerojatno bi Šegrt morao biti kreten koji bi visoko kotirao u Guinnessovoj knjizi rekorda za kretenizam i dobio bi posebno županijsko odlikovanje što je takvo zlatno odličje u Karlovačku županiju!

S poštovanjem, bivši direktor i bivši likvidator regionalne razvojne agencije Karlovačke županije „Karla“ d.o.o. dr. sc. Viktor Šegrt

Izdvojeno


Reci što misliš!